SALGSBETINGELSER

 

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og produkter fra www.stereoskis.com til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Oppdatert pr. 14.03.2018.

Salg på www.stereoskis.com er foreløpig bare tilgjengelig i Norge. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer.

For å kunne handle på www.stereoskis.com må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven,personopplysningsloven, e-handelsloven, kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

 1. Parter

Selger er Stereo Skis AS, Hasleveien 15E, 0571 Oslo. Org.nr.: 992 060 263, telefon: +4722375100, e-post: info@stereoskis.com og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

 1. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når den er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 09. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3. Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det forekomme delleveranser. Du kan lese mer om din ordre i punkt 5 og på “min side” på www.stereoskis.com eller sende en mail til info@stereoskis.com

 1. Opplysninger gitt på www.stereoskis.com

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil/feil i bilder kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre nettsider, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt eller beregnet for videresalg. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 1. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøp i Norge vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m.

 1. Betaling

Du betaler trygt med kort og kjøpesummen vil bli reservert på kortet etter din ordrebekreftelse. Vi har et godt sikkerhetssystem som vil ivareta en reell bestilling. Når du handler hos oss blir betalingen behandlet av vår terminalleverandør Stripe, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet når forsendelsen er foretatt. Ved delleveranse belastes kun delleveransen.

 1. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Normalt 2 – 7 virkedager. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Du kan følge dine ordre under “Mine Sider”.

 1. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 1. Reklamasjon & Garanti

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller å heve kjøpet. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Vi vil se om vi kan reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at ditt ønske medfører en urimelig kostnad.

Produksjons- og materialfeil er en iboende mangel, det vil si en feil som faktisk var der da produktet ble kjøpt i butikk. En slik feil/mangel vil som regel oppstå tidlig. I de tilfeller der produktet er eldre enn 2 år og klagen ikke defineres som en reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven, vil produktet bli individuelt vurdert ut fra bruk og tilstand.

Hvordan registrere en reklamasjon/reparasjon

Dersom du har handlet varen hos en av våre forhandlere, ber vi deg kontakte gjeldende butikk. Om dette ikke skulle være mulig kan du kontakte oss på +4722375100.

 1. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i original emballasje, sammen med angrerettskjema og kvittering. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Angrerettskjema kan du laste ned her »

 1. Personopplysninger

Vi er opptatt av personvern og sikkerhet for våre kunder. For å handle på vår nettside må du registrere deg som kunde. Disse opplysningene brukes kun av Stereo Skis for å få utlevert din vare via våre transportører og for å kunne håndtere garanti, reklamasjon og angrerett. Vi sender ikke ut reklame til deg med mindre du har samtykket til dette via innmelding til vårt nyhetsbrev. Vi oppbevarer kun adresse, telefonnummer og e-post. Informasjon om din betaling går via ditt kortselskap. Dette er grunnlegende informasjon som vi trenger for å registrere deg, og for å sende varer til deg. Våre transportører trenger også informasjon som adresse og telefonnummer for å kontakte deg ved utlevering av dine bestilte produkter.

Historikk med oversikt over dine kjøp slettes ikke, men oppbevares på «Min Side» i vår nettbutikk.

For utfyllende informasjon om personopplysninger kan du lese mer om PersonopplysningslovenogPersonopplysningsforskriftenwww.lovdata.no.

 1. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

 

 1. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Ved kjøp på www.stereoskis.com godtar du at Norsk lovgiving skal gjelde. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

 1. Cookies

Nettbutikken bruker kapsler. En cookie er en liten tekstfil som lagrer informasjon på datamaskinen din. Vi bruker cookies for å forbedre nettstedets funksjonalitet og bekvemmeligheten for våre kunder. For å unngå cookies, er det mulig å deaktivere dem i innstillingene til nettleseren.

 1. Lenker

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Stereo Skis kan ikke holdes ansvarlig for innholdet eller personvernreglene for disse nettstedene.

 1. Rapportering

Hvis du ser noe upassende innhold eller har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte info@stereoskis.com

 1. Copyright

Stereo Skis AS har som policy å fjerne eller deaktivere tilgang til materiale som krenker opphavsretten. Hvis du mener at innhold krenker opphavsretten din, kan du kontakte STEREO SKIS AS, tlf +4722375100 eller info@stereoskis.com

 1. Mislighold

STEREO SKIS AS forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt for brudd på disse forholdene, inkludert retten til å blokkere tilgangen til nettstedet.